Polityka prywatności

 

wersja obowiązująca od dnia [15.10.2020]
 

Spis treści

1.      Czym jest Polityka prywatności?. 2

1.1.       Kto jest administratorem strony internetowej www.noclegi24.pl?. 2

2.      Dane osobowe. 2

2.1.       Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?. 2

2.2.       Współadministratorzy danych osobowych. 3

3.      Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które nam podajesz. 4

3.1.       Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?. 4

3.2.       Dobrowolność podania danych osobowych. 7

3.3.       Odbiorcy danych osobowych. 7

3.4.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) 7

3.5.       Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?  7

4.      Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymujemy od innych administratorów danych  7

4.1.       Kategorie odnośnych danych osobowych. 8

4.2.       Źródło pochodzenia danych osobowych. 8

4.3.       Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. 8

4.4.       Odbiorcy danych osobowych. 9

4.5.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) 9

4.6.       Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej 9

5.      Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?  9

5.1.       Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) 10

5.2.       Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) 10

5.3.       Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) 10

5.4.       Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 11

5.5.       Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) 11

5.6.       Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 12

5.7.       Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?. 12

5.8.       Skarga do organu nadzorczego. 12

6.      PLIKI COOKIES.. 13

6.1.       Informacje ogólne. 13

6.2.       Bezpieczeństwo. 13

6.3.       Rodzaje plików Cookies. 13

6.4.       Cele. 13

 

 1. Czym jest Polityka prywatności?
   

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.  

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

  1. Kto jest administratorem strony internetowej www.noclegi24.pl?
    

Administratorami strony internetowej www.noclegi24.pl są Paweł Kobyłka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „NOCLEGI24.PL PAWEŁ KOBYŁKA” oraz Michał Pawełczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą; „MP Trade Michał Pawełczak” prowadzący wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej „NOCLEGI24.PL P.Kobyłka i M.Pawełczak s.c.” (czyli: my).
 

 1. Dane osobowe
   
  1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?
    

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 

  1. Współadministratorzy danych osobowych
    

Współadministratorami (tj. administratorami danych osobowych, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Twoich danych osobowych są:

1) Paweł Kobyłka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „NOCLEGI24.PL PAWEŁ KOBYŁKA”

pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

telefon: +48 793 028 406

e-mail: biuro@noclegi24.pl

 

2) Michał Pawełczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą; „MP Trade Michał Pawełczak”

Dębica-Kolonia 8A, 21-102 Ostrówek

telefon: +48 793 028 406

e-mail: biuro@noclegi24.pl

 

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 - poczty elektronicznej: biuro@noclegi24.pl

 - poczty tradycyjnej: pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

 - telefonu: +48 793 028 406
 

W ramach umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zostały określone zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności zostało uzgodnione, że:

- obaj Współadministratorzy są odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO,

- obaj Współadministratorzy są odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków w odniesieniu do wykonywania przez Ciebie przysługujących Ci praw.
 

 1. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które nam podajesz
   
  1. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?
    

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usługi planów

imię, nazwisko, firma adres korespondencyjny, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

świadczenie usługi umożliwienia zawarcia umowy noclegu

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

prezentacja informacji handlowej operatorów

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, NIP, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do chwili usunięcia konta operatora obiektu

prezentacja obiektu na liście wyników wyszukiwania w serwisie

imię, nazwisko, firma, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do chwili usunięcia konta operatora obiektu

zawarcie i wykonanie umowy o uzyskanie promowanej pozycji na liście wyników wyszukiwania w serwisie

imię, nazwisko, firma adres korespondencyjny, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

prezentacja ogłoszeń gości

adres e-mail, wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do chwili usunięcia konta gościa

konto operatora obiektu

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do chwili usunięcia konta

konto gościa

imię, nazwisko, nick, wizerunek, data urodzenia, firma, adres korespondencyjny, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do chwili usunięcia konta

opinie

nick, wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prezentowaniu na stronie serwisu internetowego opinii dotyczących towarów i przebiegu transakcji

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

newsletter

 

adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

 

do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

formularz kontaktowy

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 

  1. Dobrowolność podania danych osobowych
    

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).
 

  1. Odbiorcy danych osobowych
    

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.
 

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
    

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.
 

  1. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?
    

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani do organizacji międzynarodowej.
 

 1. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymujemy od innych administratorów danych
   

Nasz serwis internetowy umożliwia zalogowanie do konta w serwisie za pomocą Twojego profilu na Facebooku lub konta Google. W takich wypadkach, otrzymujemy Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, a od Facebooka lub od Google. Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
 

  1. Kategorie odnośnych danych osobowych
    

Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które Pani opublikowałaś/opublikowałeś w swoim profilu w serwisie Facebook, przede wszystkim imię, nazwisko i wizerunek).
 

  1. Źródło pochodzenia danych osobowych
    

Twoje dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z serwisu Facebook, którego Administratorem jest Facebook Ireland Ltd.
 

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
    

Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy z serwisu Facebook przetwarzane będą w następujących celach:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

logowanie do konta w serwisie za pomocą profilu w serwisie Facebook

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu Tobie zalogowania do konta w serwisie internetowym za pomocą Twojego profilu w serwisie Facebook

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

logowanie do konta w serwisie za pomocą konta w serwisie Google

adres e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu Tobie zalogowania do konta w serwisie internetowym za pomocą Twojego konta w serwisie Google

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

  1. Odbiorcy danych osobowych
    

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.
 

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
    

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji.
 

  1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej
    

W celu korzystania z wtyczki Facebooka, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc.

Facebook Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

W celu korzystania z wtyczki Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.

Google LLC. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
 

 1. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
   

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.
 

  1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
    

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@noclegi24.pl.
 

  1. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
    

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@noclegi24.pl.
 

  1. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
    

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@noclegi24.pl.
 

  1. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
    

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@noclegi24.pl.
 

  1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
    

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów danych osobowych lub stronę trzecią.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@noclegi24.pl.
 

  1. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
    

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@noclegi24.pl.
 

  1. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
    

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@noclegi24.pl.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować tutaj.
 

  1.  Skarga do organu nadzorczego
    

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

 1. PLIKI COOKIES
   
  1. Informacje ogólne
    

Podczas przeglądania stron internetowych sklepu internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 

  1. Bezpieczeństwo
    

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 

  1. Rodzaje plików Cookies
    

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 

 1. Cele
   

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • konfiguracji sklepu internetowego;
 • logowania się w serwisie za pośrednictwem serwisu Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
 • logowania się w serwisie za pośrednictwem konta Google, która to usługę dostarcza Google Ireland z siedzibą w Irlandii lub Google LLC z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
 • W celu dostarczenia funkcjonalności map – z wykorzystaniem narzędzi  dostarczanych przez  Google Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
 • wysyłania wiadomości w ramach usługi newsletter za pomocą narzędzia Freshmail, którego administratorem jest Freshmail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Polityka ochrony prywatności Freshmail dostępna jest pod linkiem: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii lub Google LLC z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 • popularyzacji sklepu internetowego za pomocą Pixel Facebook, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii lub Facebook Inc. z siedzibą w USA, polityka ochrony prywatności Facebook dostępna jest pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).