Informacja o projekcie

Dotacje
Noclegi24.pl Paweł Kobyłka i Michał Pawełczak s.c.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie innowacyjnej e-usługi do obsługi bazy noclegowej szczególnie o charakterze turystycznym."
Cel projektu: Celem projektu jest zakup systemu informatycznego, w zakresie obsługi sprzedaży usług w obszarze bazy noclegowej. E-usługa polega na tym, że usługodawca udostępnia w chmurze w określonym modelu zasób z opracowanym oprogramowaniem funkcjonalnym, które umożliwia efektywną i skuteczną promocję oraz sprzedaż usług noclegowych bezpośrednio przez właściciela obiektu.
Numer projektu: RPPK.01.04.01-18-0460/17
Wartość projektu: 444 424,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 355 539,20 PLN